بروکر آلپاری
تاسیس : 1998
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 20 دلار
حداکثر لوریج : 1:3000
بروکر آمارکتس
تاسیس : 2007
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 100 دلار
حداکثر لوریج : 1:3000
بروکر ویندزور
تاسیس : 1998
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 50 دلار
حداکثر لوریج : 1:1000
بروکر لایت فارکس
تاسیس : 2005
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 50 دلار
حداکثر لوریج : 1:1000
آی اف سی مارکتس
تاسیس : 2006
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 1 دلار
حداکثر لوریج : 1:400
بروکر ارانته
تاسیس : 2018
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 50 دلار
حداکثر لوریج : 1:1000
لوگو دلتا اف ایکس
تاسیس : 2009
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 10 دلار
حداکثر لوریج : 1:1000
فارکس چیف ورود
تاسیس : 2014
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 10 دلار
حداکثر لوریج : 1:1000
فیبوگروپ
تاسیس : 1998
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 50 دلار
حداکثر لوریج : 1:1000
اچ وای سی ام
تاسیس : 1977
پشتیبانی فارسی : دارد
حداقل واریز : 20 دلار
حداکثر لوریج : 1:500